1990

Založení společnosti

Firma Ineko-optik byla založena v roce 1990 jako jedna z prvních soukromých optických společností na našem trhu v novodobé historii. I přesto, že firma vznikla bez přispění zahraničního kapitálu, zásluhou zkušeností a píle zakladatele se od prvopočátku dynamicky rozvíjí.

Již v prvních letech činnosti se majitelé snažili zavádět do oboru oční optiky veškeré dostupné novinky a inovace, které se k nám ze zahraničí dostávaly.

1992

První kontraktační výstava oční optiky 

Své renomé firma mimo jiné získávala i jinou činností, např. každoročním organizováním výstav a setkání odborníků, optiků a očních lékařů, známých osobností z politického i kulturního života, často i se zahraniční účastí, ve Špindlerově Mlýně.

Několik prvních porevolučních let to byla prakticky jediná odborná výstava v republice, která se těšila velkému zájmu.

1995

Vyšší odborná škola - Oční technik

Naše škola byla založena v roce 1995 s cílem poskytovat kvalitní vzdělání zájemcům o práci v očních optikách.

2014

Vše pod jednou střechou

Sídlo společnosti i vyšší odborná škola na jednom místě. O dva roky později začíná rekonstrukce nejvyšších pater budovy a nově se připravují prostory pro vyšší odbornou školu - učebny, dílny a zázemí.

2022

19 prodejen oční optiky

V současné době jsme pro Vás na 19 místech po celých východních a severních čechách. Zároveň nás velice těší, že jste nám zachovali přízeň i v tuto náročnou dobu. Děkujeme!

Máme otevřeno! Jsme tu pro Vás na všech našich prodejnách.