Ochrana osobních údajů

Společnost Inekooptik s.r.o., IČO: 481 52 650, se sídlem 17. listopadu 278, 530 02 Pardubice (dále jen „provozovatel“) zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 Vaše osobní údaje.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně návštěvníkem stránek jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a platnou Evropskou legislativou, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů, v platném a účinném znění.

Provozovatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Omezení odpovědnosti

Tyto internetové stránky slouží pouze k informačním účelům. Ačkoliv se provozovatel webových stránek bude vždy snažit o to, aby informace (o službách, nabídkách, promo akcích, kampaních, společnosti atp.) dostupné nebo zpřístupněné na těchto webových stránkách, prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) nebo jiným obdobným způsobem byly co možná nejpřesnější a aktuální, nepřijímá jakoukoli odpovědnost za údaje, které jsou na nich prezentovány. Tyto informace jsou obecné povahy a mohou být kdykoli ze strany provozovatele webových stránek jednostranně měněny. Zveřejnění jakýchkoli údajů na těchto webových stránkách nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu.

Řešení sporů

V případě řešení sporů z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb mezi námi a spotřebitelem, které se nedaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát-oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 , email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Práva z odpovědnosti za vady je možné uplatnit v kterékoli provozovně této firmy.

Máme otevřeno! Jsme tu pro Vás na všech našich prodejnách.